Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Naše služby
Naše služby

Možnosti vah


Elektronické váhy

Uživatelům přinášejí mnoho podstatných výhod, např. rychlé vážení díky rychlému ustálení misky, jednoznačné odečítání výsledku vážení na displeji apod. Také přesnost vážení je u moderních elektronických vah velmi vysoká. Ke zpřesnění vážení slouží kalibrační (adjustační) funkce, kdy se váha nastavuje pomocí přesného kontrolního závaží, které může být buď vestavěné uvnitř váhy nebo uložené mimo váhu a na misku pokládané ručně. Pomocí kontrolního závaží lze také kdykoliv zkontrolovat přesnost vážení, jeho prostým zvážením bez spuštění adjustační funkce.

Elektronické váhy jsou obvykle vybaveny dalšími funkcemi, jejichž využití přináší značné zefektivnění práce. Základem je funkce Tare, která umožňuje v libovolném okamžiku vynulovat údaj na displeji a tak samostatně zjistit hmotnost nově přidané složky, a která je zcela běžná u všech kategorií elektronických vah. Dále mohou být váhy vybaveny těmito funkcemi:

Interní kalibrace - při spuštění kalibračního programu je miska v určitém okamžiku zatížena vnitřním kontrolním závažím, na jehož hmotnost se váha automaticky nakalibruje. Z hlediska přesnosti vážení jde o nejspolehlivější postup, neboť vylučuje případné chyby uživatele, vyplývající např. z použití znečištěného nebo jinak poškozeného kontrolního závaží. Externí kalibrace - při spuštění kalibračního programu musí obsluha v danou chvíli na misku vah vložit kontrolní závaží ručně. Externí kalibrací jsou vybaveny všechny váhy, které nemají kalibraci interní.

Počítání kusů - program umožňující pomocí váhy určit počet kusů stejné hmotnosti, např. šroubků, papírových štítků, tablet, elektronických prvků, zkrátka velkého počtu drobných předmětů, jejichž počítání by zabralo mnoho času. Obsluha vloží na misku vah jeden nebo více kusů, které se mají počítat (referenčních kusů), jejich hmotnost se jako přepočítací koeficient uloží do paměti váhy a ta potom na displeji zobrazuje přímo počet kusů položených na misce.

Práce s procenty - program obdobný počítání kusů. Hmotnost referenčních kusů představuje 100 % a na displeji se zobrazuje procentulání poměr hmotnosti váženého kusu proti kusu referenčnímu.

Toleranční vážení - přichází v úvahu ve chvíli, kdy uživatel potřebuje opakovaně kontrolovat, zda hmotnost určitého výrobku je v předepsaných mezích. Program umožňuje nastavit dolní a horní mez tolerance hmotnosti výrobku. Pokud je hmotnost výrobku při zvážení mimo nastavený interval, vydá váha akustický signál.

Receptury - program umožňuje vložit do paměti hmotnost jednotlivých složek směsi a tak urychlit navažování.

Podvěsné vážení - váha je upravena tak, aby s pomocí dalších prvků bylo možno vážit v kapalinách a určovat hustotu látek. Pomůcky pro zavěšení váženého předmětu nejsou součástí standardní dodávky

GLP/ISO - zkratka signalizující, že váhy mají možnost ve spojení s vhodnou tiskárnou tisknout protokoly s výsledkem zkoušky, číslem pokusu, datem atd., podle zásad správné laboratorní praxe.

IP - symbol charakterizující provedení ochrany vah proti průniku pevných látek (prachu) a kapalin. Vyšší hodnota čísel znamená vyšší úroveň ochrany přístroje.

POZOR: Kalibrací se rozumí technický proces přizpůsobení váhy pomocí závaží na místní podmínky (zeměpisná šířka, nadmořská výška, teplota). Tento pojem je u vah běžně vžitý a není míněn ve smyslu metrologickém.

Ověřování vah - Pokud váhy budou použity ve zdravotnictví, nebo v obchodním styku, musí být úředně ověřené jako stanovené měřidlo. Konkrétní údaje o možnosti ověření jsou uvedeny přímo v popisu jednotlivých modelových řad (ověřit lze pouze modely s certifikátem, které jsou pro úřední ověření zvlášť uzpůsobené). V souladu s novými předpisy platnými pro EU musí prvotní ověření váhy zabezpečit buď výrobce, nebo jím pověřený subjekt. Proto požadavek na ověření váhy uveďte zřetelně již v objednávce, aby bylo možné ověření zajistit. Stejným způsobem je třeba postupovat při objednávce ověřeného závaží. Poplatek za ověření se účtuje zvlášť.

Kontrolní / adjustační závaží - K elektronickým vahám bez vnitřního závaží lze dokoupit závaží vnější (s hmotností a třídou přesnosti doporučenou výrobcem váhy) a používat jej ke kontrole a adjustaci váhy. Firma KERN v minulosti vybrané řady vah dodávala s kontrolním závažím, ale situace tím byla složitá a málo přehledná. Od roku 2007 byl stav sjednocen tak, že kontrolní závaží již není u žádné modelové řady a objednává se zvlášť.


Slovník pojmů


Váha cejchovaná - ověření váhy je již započítáno v ceně váhy.

Váha cejchuschopná - za příplatek dodáme váhu ověřenou. Cena za ověření není u všech vah stejná, po zaslání dotazu, Vás budeme kontaktovat. 

Váha technologická - za příplatek lze na váhu vystavit kalibrační list. Cena za kalibrační list není u všech vah stejná, po zaslání dotazu, Vás budeme kontaktovat. 

Ověření vah - cejchování.

V případě, že mají být váhy použity jako tzv. stanovené měřidlo, musí být ověřeny metrologickým institutem nebo výrobcem. Případy, kdy musí být použito stanovené měřidlo jsou definovány v zákonu 505/1990 Sb. takto:

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam.

a) v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy,

b) pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,

c) pro ochranu zdraví,

d) pro ochranu životního prostředí,

e) pro bezpečnost při práci, nebo

f) při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Ověření tedy musí mít například všechny váhy používané v obchodním styku nebo k vážení produktů, které budou v garantovaném množství obsaženy v prodávaném výrobku, dále ve zdravotnictví, v lékárnách atd.

Ověřit je možno pouze váhy, které prošly tzv. typovým schválením v EU, možnost ověření je u každé typové řady uvedena.

Bude-li váha používána jako stanovené měřidlo, je povinen ten, kdo uvádí měřidlo na trh zajistit prvotní ověření váhy. Toto prvotní ověření není zahrnuto v ceně váhy, cena se pohybuje podle typu váhy v rozmezí cca 1000 - 2500 Kč bez DPH. Prvotní ověření je možno u vah s vnitřní adjustací provést kdekoliv. U vah s vnější adjustací externím závažím musí být prvotní ověření provedeno na místě, kde bude váha používána (důvodem je proměnlivost gravitačního zrychlení v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce). V takovém případě objednáváme toto prvotní ověření u místně příslušné pobočky ČMI, která pak přímo s konečným uživatelem domlouvá termín a místo ověření.

Uživatel stanoveného měřidla je dále povinen pravidelně zajišťovat v předepsaných časových intervalech následné ověření měřidla.

Kalibrace
Kalibrací se rozumí soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami
veličiny naměřenými měřícím přístrojem a odpovídajícími hodnotami realizovaným etalonem.
V praxi to znamená, že se parametry váhy nastaví prostřednictvím úředně ověřeného závaží tak, aby
vážila správně. Všechny naše váhy jsou před expedicí kalibrovány a označeny nálepkou na které
je uvedeno datum kalibrace. Na objednání je možno vystavit kalibrační list, který kromě parametrů
váhy obsahuje informaci jakým etalonem byla váha kalibrována a jeho návaznost na státní etalon.
Poplatek za vystavení kalibračního listu je 300,- Kč u vah s váživostí do 30kg a 600,-Kč pro váhy
s rozsahem do 300kg.

Úřední ověření
Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické
vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo ( MPO ) vyhláškou. Ověření se potvrzuje vydáním ověřovacího listu ( doklad je nepovinný a vydává se pouze na základě žádosti vlastníka váhy)a ověřená váha se opatří úřední značkou. Ověřovat lze pouze váhy, které mají typové schválení.

Stanovené měřidlo
Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam ( např. prodej, poskytování služeb, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost práce atd. ).

 

Ceník vahařských prací a služeb - zde


------------------------------------------------------------

Ceny jsou v Kč bez DPH 21% a platí do změny kurzu Euro/Kč. Ceny mohou podléhat změnám bez předchozího oznámení.
Ceny jsou platné pro sklad Hulín. V cenách není zahrnuta doprava, instalace, školení a případné cejchování váhy.

Selva - váhy s.r.o.
Kroměřížská 256
768 24 Hulín
tel.: 573 351 740, 573 351 742,  fax: 573 352 831
E-mail: selva@selva.cz


Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz